Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Zarząd Pekao Investment Management S.A.

SŁAWOMIR OLSZEWSKI - PREZES ZARZĄDU
Prezes Zarządu Pekao Investment Management S.A.
Posiada blisko 15-letnie doświadczenie na rynku finansowym, które zdobył pracując w wiodących instytucjach finansowych w Polsce w obszarach związanych z dystrybucją, nadzorem i kreowaniem produktów inwestycyjnych. Swoją karierą zawodową rozpoczął w Banku BPH S.A. na stanowiskach specjalistycznych w obszarze sprzedaży, gdzie odpowiadał m.in. za nadzór nad procesem dystrybucji funduszy inwestycyjnych i produktów strukturyzowanych. Od 2007 roku związany z Grupą Pekao, gdzie kolejno pełnił funkcję Kierownika Zespołu Produktów Strukturyzowanych, Dyrektora Biura Produktów Inwestycyjnych i Usług Maklerskich oraz Dyrektora Biura Zarządzania Produktami Inwestycyjnymi w ramach różnych Departamentów Banku. W zakresie jego odpowiedzialności znajdował się m.in. całokształt zagadnień związanych z dystrybucją funduszy inwestycyjnych i programów emerytalno-oszczędnościowych Pekao TFI, rozwój systemów transakcyjno-sprzedażowych oraz usług doradczych. Odpowiadał za wiele projektów dotyczących obszaru asset management (w tym realizowanych w ramach Grupy Unicredit) w zakresie rozwoju biznesu, procesów oraz regulacji, a także brał udział licznych transakcjach M&A w obszarze zarządzania aktywami. W latach 2017 – 2019 zasiadał w Radzie Nadzorczej Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A., gdzie zajmował się nadzorem nad działalnością maklerską. Jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskał tytuł magistra (Stosunki Międzynarodowe) oraz absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Finanse i Bankowość.

PIOTR KOZŁOWSKI - WICEPREZES ZARZĄDU
Wiceprezes Zarządu Pekao Investment Management S.A.
Ukończył Wydział Finansów i Statystyki oraz podyplomowe studia menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także studia podyplomowe w programie EMBA na Uniwersytecie Warszawskim. Z polskim sektorem finansowym i bankowym związany od ponad 20 lat. Pracę rozpoczął w 1993 w Towarzystwie Konsultingowo-Agencyjnym Ubezpieczeń Kredytów CIFCO Sp. z o.o. w Warszawie. W latach 1993-1995 kierował Zespołem ds. Księgowości i Sprawozdawczości w Oddziale Banku Zachodniego w Warszawie. W latach 1995-1996 pracował w Banku Wschodnio-Europejskim S.A. na stanowisku Naczelnika Wydziału Kredytów I i II Oddziału w Warszawie. Od 1996 r. związany jest z Bankiem Pekao S.A. Pracę rozpoczął jako ekspert w Departamencie Obsługi Podmiotów Gospodarczych. W kolejnych latach zajmował stanowiska: Zastępcy Dyrektora Departamentu Bankowości Przedsiębiorstw (1997-1998), Dyrektora Biura Rozwoju i Analiz (1998-2000), Dyrektora Wydziału Wsparcia i Budżetowania w Pionie Bankowości Korporacyjnej i Międzynarodowej (2000-2001), Dyrektora Departamentu Planowania i Controllingu w Pionie Bankowości Indywidualnej (2002-2004). W latach 2004-2008, jako Dyrektor Departamentu Sprzedaży w Pionie Bankowości Indywidualnej odpowiadał za realizację planów sprzedaży i wyniki Pionu. Od stycznia 2009 r. obejmuje stanowisko Dyrektora Domu Maklerskiego Pekao. Był również członkiem wielu strategicznych Komitetów działających w Banku Pekao S.A.: Komitetu Kredytowego Zarządu Banku, Komitetu Kredytowego Departamentów Centrali Banku, Komitetu Zarządzania Bankiem Poprzez Centra Zysków, Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku (ALCO) i Zespołu Zadaniowego ds. Konsolidacji Banku. Jako przedstawiciel Banku Pekao S.A. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w organach statutowych spółek: Huta Aluminium Konin S.A., Pekao Leasing Sp. z o.o., Polski Leasing Przemysłowy S.A., Pekao Faktoring Sp. z o.o., Leasing Fabryczny Sp. z o.o. oraz Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. W latach 2009 – 2018 Członek Zarządu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A., gdzie nadzorował Pion Finansów, Pion Operacji oraz IT; w latach 2018 – 2019 Członek Rady Nadzorczej CDM Pekao S.A. Aktywnie uczestniczy w pracach Izby Domów Maklerskich, jako Członek Rady IDM.

 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.