Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Polityka informacyjna i Ład korporacyjny

W dniu 19.12.2014 roku została opublikowana Informacja o stosowaniu „Zasad ładu korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” w Pioneer Pekao TFI S.A. oraz zarządzanych przez Towarzystwo funduszach inwestycyjnych (link do informacji)

W dniu 30.04.2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” oraz uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej dwóch niezależnych członków.

W dniu 1.12.2017 roku została opublikowana Informacja o zmianie zakresu stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” (link do informacji)

W dniu 15 lutego 2018 r. nastąpiła zmiana nazwy Pioneer Pekao TFI S.A. na Pekao TFI S.A.

Jednym z wymogów wynikających z „Zasad ładu korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych" jest opublikowanie polityki informacyjnej wobec Klientów i akcjonariuszy (tekst poniżej):

Polityka informacyjna wobec Klientów Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Uczestników funduszy inwestycyjnych i Klientów portfelowych) oraz akcjonariusza Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.


Rada Nadzorcza Pioneer Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgodnie z §27 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” (dalej: „Zasady”), po zapoznaniu się z Raportem Audytora Wewnętrznego dot. wdrożenia Zasad, w dniu 4 marca 2016 r. Uchwałą Nr 7/2016 pozytywnie oceniła stosowanie Zasad w Spółce. Rada Nadzorcza Spółki dokonując pozytywnej oceny wskazała na brak nieprawidłowości w obszarze formalnego przyjęcia Zasad przez wszystkie organy statutowe, właściwe zakomunikowanie wdrożenia Zasad klientom oraz Regulatorowi oraz brak zidentyfikowanych istotnych odstępstw w zakresie prawidłowego wdrożenia i stosowania Zasad w Spółce.

Rada Nadzorcza Pioneer Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., zgodnie z §27 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” (dalej: „Zasady”), po zapoznaniu się z Raportem Audytora Wewnętrznego dot. stosowania Zasad, w dniu 7 marca 2017 r. Uchwałą Nr 9/2017, pozytywnie oceniła stosowanie Zasad w Spółce i wskazała na brak zidentyfikowanych istotnych odstępstw w zakresie prawidłowego wdrożenia i stosowania Zasad w Spółce.

Rada Nadzorcza Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., zgodnie z §27 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” (dalej: „Zasady”), po zapoznaniu się z Raportem Audytora Wewnętrznego dot. stosowania Zasad, w dniu 19 marca 2018 r. Uchwałą Nr 9/2018, pozytywnie oceniła stosowanie Zasad w Spółce i wskazała na brak zidentyfikowanych istotnych odstępstw w zakresie prawidłowego wdrożenia i stosowania Zasad w Spółce.

Rada Nadzorcza Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., zgodnie z §27 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” (dalej: „Zasady”), po zapoznaniu się z Raportem Audytora Wewnętrznego dot. stosowania Zasad, w dniu 22 marca 2019 r. Uchwałą Nr 21/2019, pozytywnie oceniła stosowanie Zasad w Spółce i wskazała na brak zidentyfikowanych istotnych odstępstw w zakresie prawidłowego wdrożenia i stosowania Zasad w Spółce.

 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.