Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Ogłoszenia obowiązkowe 2013

2013.12.13
Możliwość dokonywania konwersji między funduszami
2013.12.13
Możliwość dokonywania zamiany jednostek uczestnictwa jednego subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu w ramach Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
2013.12.13
Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów dwóch subfunduszy Pioneer
2013.12.13
Teksty jednolite prospektu informacyjnego Pioneer Strategie Funduszowe SFIO („Fundusz”) i Kluczowych Informacji dla Inwestorów 9-ciu subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu w brzmieniu obowiązującym po przekształceniu dokonanym z dniem 13 grudnia 2013 r.
2013.12.13
Aktualizacja prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych Pioneer
2013.11.26
Sprostowanie dotyczące ogłoszeń o zmianie statutu i prospektu informacyjnego Pioneer Funduszy Globalnych SFIO opublikowanych 20 listopada 2
2013.11.20
Ogłoszenia o zmianie statutu i prospektu informacyjnego Pioneer Funduszy Globalnych SFIO oraz publikacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów Subfunduszu Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego 2013 r.
2013.10.31
Informacja o procesie przekształcenia funduszy
2013.10.25
Ogłoszenia o zmianach statutów i prospektów informacyjnych 8 funduszy inwestycyjnych Pioneer
2013.10.25
Ogłoszenia o zmianie 25 Kluczowych Informacji dla Inwestorów
2013.10.23
Ogłoszenie o zmianie Kluczowych Informacji dla Inwestorów Subfunduszu Pioneer Gotówkowy
2013.10.23
Ogłoszenie o zmianach w statucie i prospekcie informacyjnym Pioneer Funduszy Globalnych SFIO
2013.10.23
Ogłoszenie o zmianach w statucie i prospekcie informacyjnym Pioneer Funduszy Globalnych SFIO
2013.10.08
Ogłoszenia o zmianie Kluczowych Informacji dla Inwestorów Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego SFIO i Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO
2013.10.01
Ogłoszenie o zmianach prospektu informacyjnego oraz Kluczowych Informacji dla Inwestorów SFIO Telekomunikacji Polskiej
2013.09.30
Ogłoszenie o zamiarze przekształcenia specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych w nowe subfundusze Pioneer Strategie Funduszowe SFIO
2013.09.13
Możliwość dokonywania zamiany jednostek uczestnictwa jednego subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu w ramach Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
2013.09.04
Ogłoszenia o zmianach statutu i prospektu informacyjnego Pioneer FIO oraz publikacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów Subfunduszu Pioneer Pieniężny Plus
2013.09.02
Aktualizacja prospektu informacyjnego Pioneer FIO
2013.08.30
Komunikat o publikacji półrocznych sprawozdań funduszy Pioneer za pierwsze półrocze 2013
2013.08.13
Ogłoszenia o zmianie Kluczowych Informacji dla Inwestorów Pioneer Zmiennej Alokacji 2 SFIO, Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Europy Wschodniej SFIO, Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku
2013.08.05
Ogłoszenie o zmianach w statucie i prospekcie informacyjnym SFIO Telekomunikacji Polskiej
2013.08.02
Aktualizacja prospektów informacyjnych wszystkich (19) funduszy inwestycyjnych Pioneer
2013.07.26
Aktualizacja statutu i prospektu informacyjnego Pioneer FIO
2013.07.23
Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Funduszy Globalnych SFIO

2013.07.19
Aktualizacja prospektu informacyjnego Pioneer FIO
2013.07.19
Możliwość dokonywania zamiany jednostek uczestnictwa jednego subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu w ramach Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
2013.07.15
Aktualizacja prospektów informacyjnych wszystkich funduszy inwestycyjnych Pioneer (19)
2013.06.28
Aktualizacja prospektu informacyjnego Pioneer FIO
2013.06.28
Możliwość dokonywania zamiany jednostek uczestnictwa jednego subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu w ramach Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
2013.06.11
Aktualizacja prospektu informacyjnego Pioneer Funduszy Globalnych SFIO i Kluczowych Informacji dla Inwestorów 9 subfunduszy wydzielonych w ramach tego funduszu
2013.06.07
Aktualizacja prospektów informacyjnych wszystkich funduszy inwestycyjnych Pioneer (19
2013.06.06
Informacja o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego: subfunduszu Pioneer Zrównoważony z subfunduszem Pioneer Aktywnej Alokacji
2013.05.29
Ogłoszenia o zmianie Kluczowych Informacji dla Inwestorów Pioneer Elastycznego Inwestowania SFIO i Fundusze Zagraniczne (subfunduszu Pioneer Strategie Funduszowe SFIO)
2013.05.24
Aktualizacja roczna prospektów informacyjnych wszystkich funduszy inwestycyjnych Pioneer (19
2013.04.26
Informacja o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego: subfunduszu Pioneer Obligacji Plus z subfunduszem Pioneer Lokacyjny
2013.04.19
Ogłoszenie o zmianach statutów i prospektów informacyjnych wszystkich funduszy inwestycyjnych Pioneer (20)
2013.04.18
Ogłoszenie o dokonaniu zmian i przyjęciu nowego brzmienia „Warunków składania zleceń telefonicznych w Systemie TelePioneer” z dnia 18 kwietnia 2013 r.
2013.04.17
Informacja o zamiarze połączenia Pioneer Instrumentów Dłużnych Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja Funduszem Inwestycyjnym Otwartym
2013.03.22
Ogłoszenie o zmianie statutu i prospektu informacyjnego Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO
2013.03.18
Ogłoszenie o zmianie prospektu informacyjnego i skrótu prospektu Pioneer FIO
2013.03.11
Ogłoszenie o zmianie statutu i prospektu informacyjnego Pioneer Funduszy Globalnych SFIO
2013.02.08
Ogłoszenie o zmianie prospektu informacyjnego Pioneer FIO
2013.02.08
Ogłoszenie o zmianie statutu i prospektu informacyjnego Pioneer Strategie Funduszowe SFIO
2013.02.08
Możliwość dokonywania zamiany jednostek uczestnictwa jednego subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu w ramach Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
2013.02.08
Możliwość dokonywania konwersji między funduszami
2013.01.23
Ogłoszenie o zmianie prospektu informacyjnego i skrótu prospektu Pioneer Instrumentów Dłużnych FIO
2013.01.10
Ogłoszenie o zmianie prospektu informacyjnego i skrótu prospektu SFIO Telekomunikacji Polskiej

 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.