Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Ogłoszenia obowiązkowe 2010

28.12.2010 r.
Ogłoszenie o zmianie prospektu informacyjnego i skrótu prospektu Pioneer FIO

23.12.2010 r.
Ogłoszenie o zmianie prospektu informacyjnego i skrótu prospektu Pioneer FIO

17.12.2010 r
Ogłoszenie o zmianie statutu, prospektu informacyjnego i skrótu prospektu Pioneer FIO

Możliwość dokonywania zamiany jednostek uczestnictwa jednego subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu w ramach Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Informacja o zakończeniu oferowania jednostek uczestnictwa subfunduszu Pioneer Obligacji w ramach Programu Akumulacji Kapitału, Programu Akumulacji Kapitału PRO, Programu Akumulacji Kapitału JUNIOR, Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego Rentier, Programu Inwestycyjnego Xelion, Programu Inwestycyjnego Xelion Rentier, Programu Pioneer Indywidualne Konta Emerytalne oraz wyspecjalizowanego programu inwestycyjnego Super Basket.

16.12.2010
Ogłoszenie o zmianie statutu, prospektu informacyjnego i skrótu prospektu Pioneer FIO

11.12.2010
Ogłoszenie o zmianach w statucie Pioneer Funduszy Globalnych SFIO

9.12.2010
Aktualizacja skrótu prospektu informacyjnego Strategie Funduszowe SFIO

3.12.2010
Aktualizacja statutu, prospektu informacyjnego i skrótu prospektu Pioneer FIO

Aktualizacja prospektów informacyjnych i skrótów prospektów Pioneer Akcji Europejskich FIO oraz Pioneer Funduszy Globalnych SFIO

Informacja o zakończeniu oferowania jednostek uczestnictwa subfunduszu Pioneer Wzrostu Mix 60 w ramach Programu Akumulacji Kapitału PRO, Programu Akumulacji Kapitału JUNIOR i Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego Rentier

Możliwość dokonywania zamiany jednostek uczestnictwa jednego subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu w ramach Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

22.11.2010
Informacja o zmianie „Warunków korzystania z Automatycznego Systemu Informacji (IVR)”

22.11.2010
Ogłoszenie o zmianach w statutach, prospektach informacyjnych i skrótach wszystkich funduszy inwestycyjnych Pioneer

19.11.2010
Ogłoszenie o zmianach w statucie, prospekcie informacyjnym i skrócie prospektu Pioneer FIO

Warszawa, 19.11.2010
Możliwość dokonywania zamiany jednostek uczestnictwa jednego subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu w ramach Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

19.11.2010
Informacja o zakończeniu oferowania jednostek uczestnictwa subfunduszu Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40 w ramach Programu Akumulacji Kapitału PRO, Programu Akumulacji Kapitału JUNIOR i Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego Rentier.

19.11.2010
Informacja o zmianie Tabel opłat dla wpłat dokonywanych w ramach Programu Akumulacji Kapitału PRO i Programu Akumulacji Kapitału JUNIOR.

2.11.2010
Aktualizacja prospektu informacyjnego i skrótu prospektu Pioneer Akcji Amerykańskich FI0

15.10.2010
Aktualizacja prospektów informacyjnych i skrótów prospektów 4 funduszy inwestycyjnych Pioneer

14.10.2010
Informacja o zamiarze połączenia subfunduszu Pioneer Stabilnego Wzrostu z subfunduszem Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40, subfunduszu Pioneer Zrównoważony z subfunduszem Pioneer Wzrostu Mix 60 orazsubfunduszu Pioneer Obligacji Plus z subfunduszem Pioneer Obligacji, wydzielonych w ramach Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

06.10.2010
Aktualizacja prospektu informacyjnego i skrótu prospektu SFIO Telekomunikacji Polskiej

29.09.2010
Aktualizacja prospektów informacyjnych i skrótów prospektów Pioneer FIO oraz Pioneer Funduszy Globalnych SFIO

28.09.2010
Sprostowanie ogłoszenia o zmianach w statucie Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego opublikowanego na www.pekaotfi.pl dnia 29 czerwca 2010 r.

24.09.2010
Aktualizacja prospektu informacyjnego i skrótu prospektu Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO

16.09.2010
Aktualizacja prospektu informacyjnego i skrótu prospektu Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO

26.08.2010
Aktualizacja statutów, prospektów informacyjnych i skrótów prospektów Pioneer Obligacji Dolarowych FIO i Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO

30.07.2010
Ogłoszenie o zmianach w statucie, prospekcie informacyjnym i skrócie prospektu Pioneer FIO

21.07.2010
Aktualizacja prospektu informacyjnego Pioneer FIO
Ogłoszenie o zmianach w statucie Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO
Aktualizacja prospektu informacyjnego i skrótu prospektu Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO

30.06.2010
Raport „Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w Pioneer Pekao Investment Management SA” na dzień 31.12.2009 r.

29.06.2010
Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer FIO
Aktualizacja prospektów informacyjnych 15 funduszy inwestycyjnych Pioneer
Aktualizacja prospektu informacyjnego i skrótu prospektu Pioneer Funduszy Globalnych SFIO oraz ogłoszenie o zmianie statutu tego funduszu

28.06.2010
Sprostowanie dotyczące aktualizacji rocznej prospektu informacyjnego oraz skrótu prospektu Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego opublikowanych na www.pekaotfi.pl dnia 31 maja 2010 r.

16.06.2010
Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO

15.06.2010
Polityka informacyjna Pioneer Pekao Investment Management SA w zakresie adekwatności kapitałowej

31.05.2010
Aktualizacja roczna prospektów informacyjnych i skrótów prospektów wszystkich funduszy inwestycyjnych Pioneer

26.05.2010
Ogłoszenie o zmianie statutów Pioneer Obligacji Dolarowych FIO i Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO

07.05.2010
Daty rozpoczęcia i zakończenia Okresów Płatniczych w Pioneer Instrumentów Dłużnych FIO

27.04.2010
Możliwość dokonywania konwersji do PZA 3 SFIO w pierwszym okresie rozliczeniowym

21.04.2010
Ogłoszenie o zmianie statutów Pioneer FIO i Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FI0
Aktualizacja prospektów informacyjnych i skrótów prospektów funduszy inwestycyjnych Pioneer

13.04.2010
Informacja o zmianie „Warunków korzystania z Automatycznego Systemu Informacji (IVR)”

09.04.2010
Teksty jednolite prospektu informacyjnego i skrótu prospektu Pioneer FIO w brzmieniu obowiązującym po przekształceniu dokonanym z dniem 9 kwietnia 2010 r.

09.04.2010
Możliwość dokonywania konwersji między funduszami

09.04.2010
Prawo akumulacji wpłat

09.04.2010
Możliwość dokonywania zamiany jednostek uczestnictwa jednego subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu w ramach Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

09.04.2010
Informacja o przekształceniu funduszy

08.04.2010
Możliwość dokonywania konwersji między funduszami
Prawo akumulacji wpłat

06.04.2010
Aktualizacja prospektów informacyjnych 22 funduszy inwestycyjnych Pioneer

19.02.2010
Aktualizacja statutów i prospektów informacyjnych 11 funduszy inwestycyjnych Pioneer

16.02.2010
Aktualizacja prospektów informacyjnych 20 funduszy inwestycyjnych Pioneer

16.02.2010
Aktualizacja prospektu informacyjnego i skrótu prospektu Pioneer Funduszy Globalnych SFIO

29.01.2010
Ogłoszenie o zamiarze przekształcenia funduszy inwestycyjnych otwartych w nowe subfundusze Pioneer FIO - funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami

15.01.2010
Możliwość dokonywania zamiany jednostek uczestnictwa jednego subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu w ramach Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego


06.01.2010
Aktualizacja prospektów informacyjnych i skrótów prospektów funduszy: Pioneer Akcji Amerykańskich FIO, Pioneer Akcji Europejskich FIO, Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO.

06.01.2010
Aktualizacja prospektu informacyjnego i skrótu prospektu SFIO Telekomunikacji Polskiej.

06.01.2010
Aktualizacja prospektu informacyjnego i skrótu prospektu Pioneer FIO.

05.01.2010
Sprostowanie dotyczące aktualizacji prospektów informacyjnych funduszy: Pioneer Akcji Amerykańskich FIO, Pioneer Akcji Europejskich FIO, Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO opublikowanych na www.pekaotfi.pl dnia 3 grudnia 2009 r.

 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.