Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Ogłoszenie rekrutacyjne


Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

poszukuje kandydatów do pracy w dziale operacyjnym (back office) na stanowisko:

Młodszy specjalista do spraw rozliczeńPrzewidywany zakres obowiązków:
• obsługa i bieżące wyceny funduszy inwestycyjnych (kontrola poprawności wycen funduszy),
• sporządzanie bieżącej dokumentacji operacyjnej (dyspozycje, raporty, przelewy itp.),
• współpraca z domami maklerskimi i bankami w zakresie potwierdzania i rozliczania transakcji,
• sporządzanie instrukcji rozliczeniowych dla banków depozytariuszy.

Wymagania:
• znajomość zagadnień związanych z rynkiem kapitałowym i funduszami inwestycyjnymi,
• znajomość instrumentów finansowych (akcje, obligacje, instrumenty pochodne),
• umiejętność obsługi aplikacji biurowych (MS Word, Excel, Access),
• kreatywność i umiejętność analitycznego myślenia,
• umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność pracy pod presją czasu,
• znajomość języka angielskiego,
• mile widziane doświadczenie zawodowe w dziale operacyjnym firmy Asset Management, biura maklerskiego, banku lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

W zamian oferujemy:
• pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
• perspektywy rozwoju zawodowego
• rozbudowany pakiet socjalny oraz uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym


Zgłoszenia zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać pod adres:
e-mail: rekrutacja@pekaotfi.pl


Prosimy o dopisanie nazwy stanowiska w temacie maila oraz o dołączenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pekao TFI S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w obecnym procesie rekrutacyjnym.”

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia.INFORMACJE PEKAO TFI S.A. DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH:

1. Administrator danych
Administratorem danych jest Pekao TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa.
Z Administratorem danych można skontaktować się telefonicznie pod numerem 22 640 40 00 lub pisemnie: Pekao TFI S.A. ul. Marynarska 15, budynek New City, 02-674 Warszawa.

2. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Administratora danych. Dane osobowe kandydatów przetwarzane są na podstawie:
- przepisów art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dane osobowe wskazane w tym akcie prawnym)
- zgody - w zakresie danych, które nie są przetwarzane na podstawie ww. przepisu.

3. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. Bez podania tych danych nie może Pani/Pan wziąć udziału w procesie rekrutacji.

4. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych powołanego w Pekao TFI S.A.: adres iod@pekaotfi.pl.

5. Okres przechowywania danych
Administrator danych będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych lub przeniesienia danych do innego administratora danych, nie dłużej niż 6 miesięcy do chwili zakończenia procesu rekrutacji.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, o ile jest to technicznie możliwe oraz wykonalne w myśl powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Przysługuje Pani/Panu uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Pekao TFI S.A. nie dokonuje profilowania i nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji przetwarzając dane osobowe kandydatów.

 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.