Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Działalność charytatywna Pekao TFI S.A.

Polityka działalności charytatywnej

Ofiarność to nie tylko odruch serca, to także przewidywanie i chęć osobistego wpływu na to, jak będzie wyglądać społeczeństwo przyszłości, dlatego Pekao TFI w ramach prowadzonej przez siebie polityki charytatywnej, skupia się między innymi na wspieraniu inicjatyw mających na celu wyrównywanie szans dzieci i młodzieży szczególnie potrzebujących pomocy i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej: ubogich, chorych, osieroconych, niepełnosprawnych, ze środowisk dotkniętych patologiami społecznymi, a w szczególności zaś wspiera organizacje, których cele statutowe obejmują m.in.:

  • ratowanie zagrożonego życia dzieci, przywracanie im zdrowia, dożywianie, wspieranie ich edukacji, niesienie pomocy w trudnych warunkach materialnych,
  • wspieranie idei tworzenia rodzin zastępczych dla potrzebujących dzieci,
  • wspieranie edukacji najuboższych dzieci oraz utalentowanej młodzieży z ubogich środowisk,
  • ochronę dzieci przed przemocą, pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom,
  • rehabilitację dzieci chorych i niepełnosprawnych,
  • pomoc rodzinom wielodzietnym, wspieranie najmłodszych poprzez fundowanie im stypendiów edu-kacyjnych,
  • ułatwianie dostępu młodzieży niepełnosprawnej do zajęć sportowych i krzewienie wśród niej idei kul-tury fizycznej i sportu, jako jednej z form rehabilitacji.

Pekao TFI w ramach polityki charytatywnej może również wspierać rozwój ogólnie pojętej kultury i sztuki. Wszystkie prośby o wsparcie przesyłane do Pekao TFI są wnikliwie analizowane. Warunkiem rozpatrzenia prośby jest nadesłanie wniosku o wsparcie w formie darowizny. W zakresie działań charytatywnych decyzje o przyznaniu darowizny podejmowane są przez Zarząd Pekao TFI. Przy podejmowaniu decyzji o wsparciu konkretnej inicjatywy prospołecznej Pekao TFI kieruje się określonymi powyżej zasadami zaangażowania społecznego. 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.