Pekao Samorząd Plus FIZ w likwidacji - sprawozdanie na otwarcie likwidacji

06.11.2020

Pekao TFI S.A., pełniąca rolę likwidatora funduszu ogłasza sprawozdanie finansowe funduszu „Pekao Samorząd Plus FIZ w likwidacji" na dzień otwarcia likwidacji. Sprawozdanie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta (sprawozdanie z badania jest załączone) i zostało przekazane do Komisji Nadzoru Finansowego.