Aktualizacja prospektu informacyjnego Funduszy Parasolowych Pekao FIO