Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Nowy fundusz Pioneer Pieniężny FIO

Warszawa, 17.09.2001 r.

Informacja prasowa

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pragnie poinformować, że w dniu dzisiejszym wchodzi na rynek nowy fundusz - Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Jest to jedenasty fundusz inwestycyjny, należący do Towarzystwa Pioneer Pekao. Przypomnijmy, że w sierpniu rozpoczął działalność inwestycyjną dziesiąty fundusz Pioneera - Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej. Fundusz, wyceniany od 22 sierpnia, został utworzony dla potrzeb Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Telekomunikacji Polskiej, który będzie lokował w nim aktywa pochodzące ze składek uczestników pracowniczych programów emerytalnych w TP SA.

Sprzedaż jednostek uczestnictwa Funduszu Pieniężnego rozpoczyna się dzisiaj, 17 września. Fundusz ten będzie lokował swoje aktywa przede wszystkim w wierzycielskich papierach wartościowych oraz innych instrumentach rynku pieniężnego, to znaczy takich, dla których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku. Będą to między innymi: bony skarbowe, bony komercyjne, obligacje przedsiębiorstw. W sumie w tego typu instrumentach fundusz będzie lokował nie mniej niż 80 proc. swoich aktywów.

"Przyjęta przez fundusz polityka inwestycjna pozwala na osiągnięcie zysków często przewyższających terminowe lokaty bankowe. Równocześnie inwestowanie w fundusze daje nam gwarancję pełnej płynności, gdyż w każdej chwili można odsprzedać posiadane jednostki uczestnictwa bez utraty zysku wypracowanego przez fundusz w trakcie oszczędzania. Dzięki temu fundusz rynku pieniężnego może być traktowany jako doskonałe uzupełnienie dla rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR), czy terminowych lokat bankowych. Zaletą funduszu pieniężnego jest też wysoki stopień bezpieczeństwa zainwestowanych środków, to znaczy ryzyko poniesienia strat jest w tym przypadku ograniczone do minimum" . - powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes Pioneer Pekao TFI .

Fundusz rynku pieniężnego będzie sprzedawany początkowo wyłącznie za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta. Kilka dni później rozpoczyna się sprzedaż funduszu w Centralnym Domu Maklerskim, a następnie w Punktach Obsługi Klienta innych domów maklerskich. Obecnie podpisane są umowy z ośmioma dystrybutorami. Przewidujemy, że docelowo Fundusz Pieniężny będzie sprzedawany za pośrednictwem wszystkich dystrybutorów, sprzedających inne fundusze Pioneera.

 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2018 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.